Blog

Moje zážitky s francúzštinou, Francúzmi a Francúzskom

Začítaj sa. Čo tu nájdeš:

  • Potulky Francúzskom. Zážitky a postrehy z ciest
  • Hovorová francúzština a.k.a français familier
  • Články zamerané na špecifiká jazyka

Pri úplne prvom kontakte s francúzštinou sa nám môže zdať, že sme sa učili úplne iný jazyk. Teda neviem ako ty, ale ja som bola celkom v šoku :o Je to pretože Francúzi okrem toho, že rozprávajú rýchlo, radi skracujú slová, bežne používajú rôzne oficiálne i neoficiálne skratky, vynechavajú samohlásky či celé slabiky alebo zlievajú slová dokopy.

Verlan (tzv. verlan od l'envers) je forma francúzskeho slangu, ktorá spočíva v obrátení slabík slova, niekedy sprevádzaná fonetickou úpravou.

Ako definovať français familier? Dnes skúsim v krátkosti načrtnúť ako možno rozlíšiť français familier v porovnaní so spisovnou formou jazyka.