Pronoms compléments directs

Doplnkové priame zámená

me, te, le, la, nous, vous, les

Doplnkové priame zámená nahrádzajú COD (complément d'objet direct) - priamy predmet a umožňujú tak v reči neopakovať znova podstatné meno⇒ Tu vois la voiture? Oui je la vois. 

Odpovedá na otázku Kto? (ak sa jedná o osobu) Čo? (ak sa jedná o vec).

Dávame ich pred sloveso. Okrem rozkazovacieho spôsobu.

V zápornej vete sa najčastejšie umiestňujú za 'ne' a pred 'pas'. ⇒ Je ne la vois pas.

   Ale ⇒ Il ne va pas nous recevoir.

Ak idú vo vete za sebou dve slovesá, zámeno dávame pred neurčitok slovesa.  ⇒ L'employeur va nous recevoir et nous expliquer ce changement.PRECVIČ SI :


A. Doplň vety tak ako v nasledujúcom príklade.
Je t'aime et tu m'aimes. 


1. Nous vous attendons et vous .......... attendez.
2. Ils nous invitent et nous .......... invitons.
3. Il vous déteste et vous .......... détestez.
4. Elle me critique et je .......... critique.
5. Tu l'écoutes et elle .......... écoute.
6. Elle vous oublie et vous .......... oubliez.


B. Odpovedz na otázku podľa nasledujúceho príkladu.
Tu es prêt pour ton examen ? - Oui, bien sûr, je l'ai préparé sérieusement. (préparer)


1. Vous avez eu les résultats ? 

- Non, pas encore, ................................................................................ demain. (devoir)


2. Tu aimes bien ton professeur de chinois ? 

- Oui, il est sympa ..................................................................... (aimer)


3. Tu as reçu le dossier d'inscription à la fac ? 

- Oui, .............................................................................. hier. (recevoir)


4. Ta carte d'étudiant est envoyé par la poste ? 

- Non, ................................................................... demain. (chercher)٭Cvičenia z knihy Focus grammaire du français.