Prépositions devant les noms de villes et de pays

Dôležité! Aby sme vedeli akú predložku použiť pred podstatnými menami krajín a miest musíme poznať ich rod. 

Ak chcem povedať, že pochádzam zo Slovenska ⇒ Je viens de Slovaquie. (Slovensko / ženského rodu)


Ale ak by som pochádzala z Dánska, povedala by som ⇒ Je viens du Danemark. (Dánsko / mužského rodu)

Pripravila som pre teba túto prehľadnú tabuľku:

 #pays

🔺 Krajiny, ktoré končia na -e sú zvyčajne ženkého rodu ako napríklad: 

La Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Chine, l'Australie, la Suède, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie...

🔺 Ak niekto z tejto krajiny pochádza, použiješ predložku de/d'Elle vient de Belgique. Elle vient d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de Chine, d'Australie etc.

🔺 Ale ak sa do týchto krajín chystáš na dovolenku, alebo tam bývaš použiješ predložku en ⇒ Je vais en Belgique, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Chine, en Australie.


 Každopádne existujú aj výnimky. Napríklad krajina Mexiko, ktorá sa síce končí na -e, ale je mužského rodu: le Mexique, le Zimbabwe

🔺 Pri krajinách mužského rodu jednotného čísla použi predložku DU alebo AU podľa významu vety

Martin vient du Brésil. 

⇒ J'habite au Portugal.

🔺 Pri krajinách množného čísla, máš dve možnosti DES/AUX

⇒ Mes parents rentrent des Pays-Bas demain. 

⇒ Mon frère habite aux États-Unis.  

*Les 500 exercices de Grammaire, Hachette


#villes

Pri väčšine miest sa nepoužíva člen čiže máš 2 možnosti: DE/D' alebo À, podľa významu vety (pomôcka: z daného mesta prichádzam, vraciam sa? alebo sa tam chystám, bývam, idem na dovolenku?

Elle rentre de Porto ce soir. 

⇒ Ma copine habite à Nantes.

Výnimku tvoria mestečká s členom (nie je ich veľa) ako napr. le Caire v tomto prípade použi DU/AU 

⇒ Ouiii c'est ma copine qui vient du Caire. 

⇒ Elle habite au Caire.


 #îles

🔺Troška sa to komplikuje pokiaľ ide o názvy rôznych ostrovov.

🏝️ Používa sa najčastejšie predložka à a to v prípade menších, bližších ostrovov: à Jersey, à Belle-Île, à Chypre, à Tenerife, à Majorque

ale aj väčších a vzdialenejších (aspoň teda pocitovo, pre nás z Európy): à Madagascar, à Cuba

🏝️ Predložka à la, aux ak sa jedná veľkostne o menšie, pre nás vzdialenejšie ostrovy: à la Réunion, aux Canaries, aux Antilles, aux Baléares

🏝️ Predložka en v prípade väčších ostrovov, ktoré mávame tendenciu asimilovať s krajinami: en Irlande, en Islande, en Corse, en Sardaigne, en Sicile, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Calédonie


Pri ostrove Guadeloupe a Martinique máš 2 možnosti ⇒ Je vais en Guadeloupe / en Martinique. ALEBO ⇒ Je vais à la Guadeloupe / à la Martinique (obe tieto možnosti sú zaužívané a správne)


👉🏼 PRECVIČ SI:

1. Choisis la bonne préposition :


Marc vient .... Chine.
Julia et Martin arrivent ... Berlin.
Said et Francis reviennent ... Maroc.
J'irai ... Corse.
Yvonne vient ... Nouvelle-Zélande.
J'arrive ... Amsterdam.
Martine revient ... Brésil.
Michel vient ... Irlande.
Claire part ... Pérou.
Mon frère habite ... Algérie.
Simone travaille ... Turquie.
Elle a un appartement ... Prague.
Il s'installe ... Lisbonne.
Michel vient ... Pays-Bas.
Martin est originaire ... Helsinki.
Yvonne vient ... Océanie.
Vancouver se trouve ... Canada.
Je suis né ... Chili.
Mes parents vivent ... Indonésie, ... Bali.
Nathan vient ... Irak.

 
2. Tu as des ami.e.s de nationalités différentes ? Dis de quel pays et de quelle ville ils ou elles viennent.

....