Pronom Y

Zámenná príslovka Y

Všimni si nasledujúce frázy.

Čo nám v týchto dvoch príkladoch nahrádza Y? Prečo používame Y? Kde vo vete sa nachádza?

Quand je vais à la boulangerie, j'y vais à pieds.
Tu participes à cette activité? Oui, j'y participe. 

Príslovka Y nahrádza:

  1. Príslovkové určenie miesta (kde?). Môže ísť o jednoduché pods. meno určujúce miesto (le cinéma) alebo napríklad destináciu (en Inde), obchodík do ktorého sa chystám (la boulangerie).
  2. COI* uvedený predložkou à. Taktiež môžeš mať jednoduché pods. meno (le football) alebo skupinku slov tzv. groupe nominal, skratka GN (la littérature moderne)

*Révise ta grammaire : le pronom Y (youtube)

Postavenie príslovky Y vo vete:

V prítomnom čase stojí Y pred slovesom. Záporna veta: stále pred slovesom a medzi NE a PAS.

V minulom čase Passé Composé stojí Y pred pomocným slovesom avoir alebo être.

V budúcom čase Futur Proche vždy dávame Y pred neurčitok slovesa. Záporná veta: až za PAS

🐋 Zhrnutie 🐋

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR: 

Používa sa predovšetkým namiesto neživotných pods. mien. Ak sa hovorí o osobe, použij radšej osobné zámená (elle/lui). 


Elle pense à son amie. Elle pense à elle.

Ako použiješ príslovku Y v rozkazovacom spôsobe

Skús preložiť nasledujúce vety: 
Nemysli na to! 
Mysli na to! 
Nechoď tam! 
Choď tam!

🔺 Hovorím o pods. menách lebo tie sa objavujú najčastejšie ale príslovka Y môže nahrádzať aj zámeno:

Je ne pense plus à cela Je n'y pense plus.

🔺 Prikladám páru ďalších materiálov o príslovke Y, jednoducho a prehľadne spracované:

Le pronom Y quand il remplace un lieu: youtube

Révise ta grammaire, le pronom Y : youtube 

Pronom Y leçon et exercice : Français facile 

Y (PRONOM PERSONNEL OU ADVERBIAL) : Le Robert en ligne (je treba preskrolovať nižšie)


*COI (Complément d'objet indirect)  

Ide o nepriamy predmet. Vo vete Je m'intéresse à la lecture ⇒ s'intéresser à quelque chose

 ⇒ zaujímať sa o koho/čo, predmet sa viaže na sloveso nepriamo (väzba s predložkou à)