Infinitif passé

Francúzsky infinitív minulý

TVORENIE

Tvoríme pomocou neurčitku pomocného slovesa AVOIR alebo ÊTRE v spojení s minulým príčastím slovesa.       

avoir  > avoir eu
parler > avoir parlé
partir > être parti.e.s
aller > être allé.e.s


🔺 Nezabudni na zhodu (v rode a v čísle) pri použíti s pomocným slovesom ÊTRE 🔺

Après être revenues du magasin, elles ont commencé à cuisiner. 


POUŽITIE:


🔺 Iba v prípade ak je podmet zhodný pre obidve udalosti. 🔺


🐋 Ak sú v minulom čase vo vete dve rôzne udalosti, IInfinitif passé použíivame na opis tej, ktorá sa uskutočnila ako prvá. 

             ⟶ Ex. Il est désolé de ne pas être venu hier pour ta soirée d'anniversaire. 

(naprv sa udialo to, že neprišiel na oslavu a až potom sa ospravedlnil)


🐋 Po predložke 'après' a občas po predložkách 'avant', 'pour', 'sans'

             ⟶ Après avoir lu cet article, je comprends mieux le sujet

             ⟶ Il est difficile de passer l'examen sans avoir révisé


🐋 Na vyjadrenie príčiny 

             ⟶ Il a été licencié pour avoir critiqué son employeur.


ZÁPOR:

Dávaj si pozor na poradie slov v zápornej vete. Nie je to rovnaké ako napríklad v minulom čase Passé Composé.  

                Elle ne l'a pas vu.  x Elle est déçu de ne pas l'avoir vu. 


 VŠIMNI SI ROZDIEL :

  1. Je vous remercie de m'accueillir.
  2. Je vous remercie de m'avoir accueilli.
                  

 V prvej vete, aktivita stále prebieha (alebo možne si ju predstaviť aj v budúcnosti). V druhej vete je táto aktivita dokončená. 

Inými slovami, Infinitif passé označuje:

A. dokončenú udalosť

B. udalosť predchadzajúcu udalosti, vyjadrenej hlavným slovesom NA ČO SI DÁVAŤ POZOR : 

Oproti Infinitif présent, Infinitif passé nepoužívame nikdy ak za sebou nasledujú dve slovesá.

         Je la laisse nettoyer la maison.    x   Je la laisse avoir nettoyé la maison. nesprávne