Préposition DE et À

Poď si so mnou objasniť základné rozdiely dvoch vo francúzštine najpoužívanejších predložiek.


✅ la possesion

Obidve predložky sa môžu použiť na vyjadrenie vlastníctva. Vo väčšine prípadov, ale vyhráva predložka de. Pozri sa bližšie na nasledujúce dve vety.

C'est le livre de Nadia. 

Ce livre est à elle. 

Ak je vlastníctvo označené pomocou slovesa être prípadne appartenir musí sa použiť predložka à. Ako môžeš pozorovať, v tejto konštrukcii nasleduje najčastejšie osobné zámeno: Ce téléphone est à lui. Cette veste est à moi...

V ostatných prípadoch, medzi dvoma pods. menami sa použije predložka de: la voiture de Pierre, le livre de Martine, l'amie de ma mère, le stylo de mon voisin...

La préposition DE 

✅ la provenance / le retour

Vyjadruje návrat domov, príchod späť, vrátenie sa odniekiaľ. Často v spojení so slovesami venir, revenir, rentrer, retourner:

Elle revient de la gare. 👉🏼 Vracia sa zo stanice.

Je rentre de Berlin demain. 👉🏼 Z Berlína sa vraciam zajtra. 

✅ originaire de

Taktiež na vyjadrenie pôvodu. Ak chceš povedať odkiaľ pochádzaš, použi predložku de:

Je viens de Slovaquie. 👉🏼 Pochádzam zo Slovenska.

✅ la quantité 

Predložka de označuje množstvo, ktoré je presne určené:

une tranche de pain 👉🏼 krajec chleba

une bouteille de coca 👉🏼 fľaša koly

un kilo de tomates 👉🏼 kilo paradajok

*Pozor potom na vyjadrenie neurčitého množstva, tam je treba použiť delivý člen (du, de la, de l', des)

✅ DE après l'adjectif

Po niektorých prídavných menách ako fier, content, important

Il est fier de son enfant. 👉🏼 Je hrdý na svoje dieťa.

Elle est contente de sa journée. 👉🏼 Je spokojná so svojim dňom.

✅ Après certains verbes

V konštrukcii s určitými slovesami, (podľa modelu VERBE + DE + INFINITIF): avoir besoin de, avoir envie de, avoir honte de, parler de, rêver de, décider de, prendre soin de, profiter de, décider de, refuser de, etc.

J'ai besoin d'un visa. 👉🏼 Potrebujem vízum.

J'ai envie d'une glace. 👉🏼 Mám chuť na zmrzlinu.

J'ai décidé de rester. 👉🏼 Rozhodla som sa zostať.

La préposition À

✅ la direction 

Naopak na vyjadrenie smeru alebo na označenie miesta kde sa nachádzame treba použiť predložku à. Často v spojení so slovesami habiter, vivre, être, aller:

Il est à Bordeaux. 👉🏼 Je v Bordeaux.

Je vais à Paris. 👉🏼 Idem do Paríža.

Elle habite à Prague. 👉🏼 Býva v Prahe.

✅ la fonction

Na určenie funkcie daného predmetu. Keď chceš opísať na čo slúži (Il sert à):

un verre à vin 👉🏼 pohár na víno

une tasse à café 👉🏼 šálka na kávu

une cuillère à café, à soupe 👉🏼 kávová lyžička, polievková lyžica

un verre de lait: naopak predložka de sa sústredí na obsah ✅ le contenu (preložíme ako pohár mlieka)

✅ le goût, le parfum 

Označuje príchuť koláča, zmrzliny, jedla

la tarte aux pommes 👉🏼 jablkový koláč

une glace à la vanille 👉🏼 vanilková zmrzlina

une quiche aux légumes 👉🏼 zeleninový quiche

✅ le prix, la distance 

Na uvedenie ceny, vzdialenosti:

La vitesse est limitée à 80 km/h. 👉🏼 Rýchlosť je limitovaná na 80km/h.

Je vends ma voiture à 2000 euros. 👉🏼 Predávam moje auto za 2000 eur.

✅ l'heure

Na určenie času

Il arrive à 9h. 👉🏼 Príde o 9h.

✅ Après certains verbes 

V konštrukcii s určitými slovesami (podľa modelu VERBE + À + INFINITIF) ako commencer à, continuer à, aider à, apprendre à, chercher à, faire attention à, inviter à, hésiter à, réussir à, penser à, etc.

Il commence à apprendre le français. 👉🏼 Začína sa učiť francúzštinu.

Il aide sa mère à cuisiner. 👉🏼 Pomáha svojej mame variť.

Elle pense à sa sœur. 👉🏼 Myslí na svoju sestru.


👉🏼 PRECVIČ SI

Est-ce que tu as des verres .... whisky ?

Ce sac est ..... toi ?

-Oui, il appartient .... moi.

Rennes est .... 350 km ... Paris.

Tu peux acheter un paquet ... riz ?

-Oui, ce stylo est .... lui.

Je mange une glace .... chocolat.

C'est une tarte .... poires.

J'aime la glace .... la pistache.

Ah non c'est le pull ... Martin. Il l'a oublié.

Elle parle .... son fils.

Est-ce que tu peux venir .... 14h ?

Ils arrivent ... 20h pour l'apéro.

Est-ce qu'il a envie ... prendre sa caméra avec lui ?

Pour mes vacances, je vais aller ... Porto.

Il faut ajouter une cuillère ..... soupe de cannelle.

💌 Neváhaj ak máš akúkoľvek otázku!