Ako sa prejavuje français familier v bežnej komunikácii

02.09.2021

Pri úplne prvom kontakte s francúzštinou sa nám môže zdať, že sme sa učili úplne iný jazyk. Teda neviem ako ty, ale ja som bola celkom v šoku :o Je to pretože Francúzi okrem toho, že rozprávajú rýchlo, radi skracujú slová, bežne používajú rôzne oficiálne i neoficiálne skratky, vynechavajú samohlásky či celé slabiky alebo zlievajú slová dokopy.

V tomto článku nájdeš krátky prehľad tých najčastejších fonetických a gramatických zmien v hovorovej reči v porovnaní so spisovnou 'učebnicovou' formou francúzštiny.


ZÁPOR

 V zápornej vete vypadáva ne a ostáva iba pas 

  • Ex. [ Ce n'est pas plus compliqué que ça ! ]  → C'est pas plus compliqué que ça ! 

V nasledujúcom videu 👉  tu si môžeš všimnúť ako v bežnej komunikácii už skoro nevyslovujeme ne v zápore. J'aime plus le café. J'en mangerai plus jamais...

TU

Stráca sa samohláska (u), v 2 osobe jednotného čísla

  • Ex. [ Tu as vu le dernier film de Tarantino ? ]  → T'as vu le dernier film de Tarantino ?

JE

V prvej osobe jedn. čísla sa osobné zámeno Je vysloví občas ako ~ š 

  • Ex. [ Je ne sais pas. ]  → še pas
  • Ex. [ Je fais du sport ]  → šfais du sport

Je to krásne zhrnuté, s veľa príkladmi, v podcaste Français facile 👉 odkaz na epizódu.

Neosobné slovesá

Vo vete s neosobným zámenom sa vynecháva il

  • Ex. [ Il faut partir ! ]  → Faut partir !

 V niekotrých prípadoch môže vypadávať (l) vo výslovnosti 

  • Ex. [ Il faut fermer cette porte. ]  → I faut fermer cette porte
  • Ex. [ Il y a longtemps. ] Ija longtemps

Ak si chceš vypočuť príklad, klikni na odkaz 👉 tu.

Možno menej známejšie prípady

V otázke typu Qu'est-ce que .... ? odpadá que

  • Ex. [ Qu'est-ce que tu fais ? ]  → Qu'est-ce tu fais? 

Ukážku si môžeš vypočuť kliknutím na odkaz 👉 tu.

Vypadávanie spoluhlásky (l) v koncovej slabike

  • Ex. Tu l'as vu? Incroyable, ça !  → Tu l'as vu? Incroyab ça !

Ďalším znakom hovorovej francúzštiny a prečo je ťažšie porozumieť každodennej konverzácii s miestnymi, je aj fakt, že Francúzi používajú veľa slangových výrazov, ktoré často v učebniciach nenájdete. Ide o jednotlivé slová či výrazy, vďaka ktorým nám význam v konverzácii uniká.

Práve na tieto výrazy sa zameriava aj môj Instagramový účet 


 francais.familier. Nájdeš tam rôzne príklady, použitia a význami z praxe☺️.  
❓Aké daľšie charakteristiky poznáš? S čím ďalším sa v každodennej konverzácii s Francúzmi stretávaš ? Podeľ sa do komentára na FB či IG :)❓

Najnovšie články

Prečítaj si ako prvý*á, čo mám nové

Nauč sa 5 autentických výrazov, ktoré sa používajú vo Francúzsku každodenne. Z väčšiny ide o hovorové termíny, ktoré sú veľmi obľúbené. Aplikuj ich do konverzácie aj ty a uvidíš, že nejeden miestny z teba ostane paf!