Ako sa prejavuje français familier v bežnej komunikácii

02.09.2021

Pri úplne prvom kontakte s francúzštinou sa nám môže zdať, že sme sa učili úplne iný jazyk. Teda neviem ako ty, ale ja som bola celkom v šoku :o Je to pretože Francúzi okrem toho, že rozprávajú rýchlo, radi skracujú slová, bežne používajú rôzne oficiálne i neoficiálne skratky, vynechavajú samohlásky či celé slabiky alebo zlievajú slová dokopy.

V tomto článku nájdeš krátky prehľad tých najčastejších fonetických a gramatických zmien v hovorovej reči v porovnaní so spisovnou 'učebnicovou' formou francúzštiny.


ZÁPOR

 V zápornej vete vypadáva ne a ostáva iba pas 

  • Ex. [ Ce n'est pas plus compliqué que ça ! ]  → C'est pas plus compliqué que ça ! 

V nasledujúcom videu 👉  tu si môžeš všimnúť ako v bežnej komunikácii už skoro nevyslovujeme ne v zápore. J'aime plus le café. J'en mangerai plus jamais...

TU

Stráca sa samohláska (u), v 2 osobe jednotného čísla

  • Ex. [ Tu as vu le dernier film de Tarantino ? ]  → T'as vu le dernier film de Tarantino ?

JE

V prvej osobe jedn. čísla sa osobné zámeno Je vysloví občas ako ~ š 

  • Ex. [ Je ne sais pas. ]  → še pas
  • Ex. [ Je fais du sport ]  → šfais du sport

Je to krásne zhrnuté, s veľa príkladmi, v podcaste Français facile 👉 odkaz na epizódu.

Neosobné slovesá

Vo vete s neosobným zámenom sa vynecháva il

  • Ex. [ Il faut partir ! ]  → Faut partir !

 V niektorých prípadoch môže vypadávať (l) vo výslovnosti 

  • Ex. [ Il faut fermer cette porte. ] → I faut fermer cette porte

  • Ex. [ Il y a longtemps. ] → Ija longtemps


Ak si chceš vypočuť príklad, klikni na odkaz 👉 tu.

Možno menej známejšie prípady

V otázke typu Qu'est-ce que .... ? odpadá que

  • Ex. [ Qu'est-ce que tu fais ? ]  → Qu'est-ce tu fais? 

Ukážku si môžeš vypočuť kliknutím na odkaz 👉 tu.


Vypadávanie spoluhlásky (l) v koncovej slabike

  • Ex. Tu l'as vu? Incroyable, ça !  → Tu l'as vu? Incroyab ça !


Ďalším znakom hovorovej francúzštiny a prečo je ťažšie porozumieť každodennej konverzácii s miestnymi, je aj fakt, že Francúzi používajú veľa slangových výrazov, ktoré často v učebniciach nenájdeš. Ide o jednotlivé slová či výrazy, vďaka ktorým ti význam v konverzácii môže unikať.

Práve na tieto výrazy sa zameriava aj môj Instagramový účet

francais.familier. Nájdeš tam rôzne príklady zo života a použitie v praxi.  ❓Aké daľšie charakteristiky poznáš? S čím ďalším sa v každodennej konverzácii s Francúzmi stretávaš ? Podeľ sa do komentára❓

Najnovšie články

Prečítaj si ako prvý*á, čo mám nové

Poď si potrénovať francúzštinu v spojitosti s Journée Internationale des Droits des Femmes, ktorý sme si pripomenuli 8.marca a pozri sa bližšie na významné ženy francúzskej histórie. Mám pre teba tri cvičenia v spojení s ženami, ktoré sa zapísali do histórie, najprv tej svetovej a potom špecificky francúzskej.