Verlan: A l'envers

28.04.2021

Verlan (tzv. verlan od l'envers) je forma francúzskeho slangu, ktorá spočíva v obrátení slabík slova, niekedy sprevádzaná fonetickou úpravou.

Verlan bol spočiatku používaný ako kryptický jazyk v robotníckych a imigrantských kruhoch parížskeho predmestia. Od 70 rokov sa postupne rozširoval a prenikal do všetkých vrstiev obyvateľstva. Nájdeme ho dokonca aj v literatúre a spopularizovali ho niektorí speváci (jeden z prvých bol Renaud so svojou piesňou "Laisse béton" (laisse tomber) v roku 1977), komixy, ktoré v tej dobe fičali ako Kébra chope les boules (1982), Le zonard des étoiles (1982), ktorých hlavné postavy žijú na predmestí, kde je všadeprítomný moderný slang a verlan, v neposlednej rade taktiež mnohé francúzske rapové skupiny.

Obľúbený sa následne stal najmä medzi tínedžermi, prehlboval pocit spolupatričnosti, niečo na štýl tajného kódu, ktorý bol ťažko dešifrovaný rodičmi alebo inými ľuďmi nepatriacimi do 'zasvätenej' skupiny.


Moji francúzski kamoši mi vravia, že dnes už tak nie je v móde, okrem pár chytľavých slov, ktoré sa vcelku dobre začlenili do jazyka, niektoré z nich nájdeme aj v slovníku (meuf, ouf...). Ale kto vie, možno je to stále rozšírené medzi mladšími vrstevníkmi, ktorý si vytvárajú úplne nové, vlastné dialekty...


Pozrieme sa bližšie na nejaké príklady :

un flic (familier)  keuf (en verlan) 

            Ako sme to vytvorili? = fli + que / en verlan que + fli, (li) nám odpadne = keuf)

une femme (courant)  meuf  

         = fa + me / en verlan me + fa, (a) odpadne = meuf

une cigarette de cannabis (courant), un joint, un pétard (familier) ➤ tarpé 

         = pé + tard, en verlan tar(d) + pé = tarpé

fête, fê+teu  teuf

mère ➤ reum

vas-y  ➤ zyva
je ne sais pas ➤  chais ap
n'importe quoi ➤ keum 
merci ➤ cimer 
louche ➤ chelou 
fou ➤ ouf

Ešte prikladám jedno zaujímavé video z roku 1997, reportáž, ktorá približuje ročný výzkum sorbonského profesora, ktorý sa vydal do terénu... ). 

Odkaz na video : tuna.
Zamyselnie na záver :


❓Verím, že verlan je troška jasnejší a skús teraz prečítať a dekryptovať nasledujúcu vetu:


Si tu méfu des oinj ou des tarpé tu peux te faire pécho par les keufs.❓

Najnovšie články

Prečítaj si ako prvý*á, čo mám nové

V tomto článku ti pozdieľam 5 autentických výrazov, ktoré sa používajú vo Francúzsku každodenne. Z väčšiny ide o hovorové termíny, ktoré sú veľmi obľúbené. Aplikuj ich do konverzácie aj ty a uvidíš, že nejeden miestny z teba ostane paf!