Čo je to inkluzívne písanie? C'est quoi une « écriture inclusive » ?

18.06.2021

Taktiež nazývaná « écriture épicène », « égalitaire ». Tento typ písania sa zrodil z túžby zmeniť mentalitu ohľadne rovnosti mužov a žien, v zmysle rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností, prostredníctvom jazyka.


Vo francúzštine platí gramatické pravidlo, ktoré pri výskyte viacerých slov za sebou, majúcich rozličný rod, favorizuje ten mužský

Ex. Il porte un pantalon et une chemise démodés

Ex. La mère, la fille et le fils sont très amusants.

 A presne to sa snaží zmeniť inkluzívne písanie. 

Zastánci inkluzívneho písma poukazujú na dôležitosť rovnosti rodov v písanom texte (le féminin = le masculin). Na transformovanie každodennej reality a dosiahnutie rovnosti pohlavia je potreba zmeniť spôsob zmýšľania. A to sa týka aj spôsobu akým píšeme.


Čo presne navrhujú ?

  1. Uvádzanie ženského a mužského pohlavia v abecednom poradí. Čo sa týka zhody, tá sa realizuje s podstatným menom, ktoré je najbližšie slovesu.  ( Ex. Les hommes et les femmes sont belles.)
  2. Používanie strednej bodky. ( Ex. les commerçant·e·s...)


Prečo práve stredná bodka? ( « un point milieu » )

Hlavným dôvodom prečo bol stredný bod vybraný pre inkluzívne písanie je, že sa tento znak vo francúzštine nepoužíva (inkluzívne písanie je jeho jediný význam). Používanie klasickej bodky by mohlo spôsobiť určitý zmätok, keďže sa už používa na ukončenie vety.


🔻 Každopádne veľa z mojich kamošov používa klasickú bodku, pretože tú strednú na francúzskej klávesnici nenájdete a pri písaní správ je to takto rýchlejšie.🔻


Možné ťažkosti

Niektoré slová predstavujú určité zaváhanie. Ako inkluzívne napísať napríklad « nombreux »« tous » Debatou sú aj slová končiace na -eur... 


Pri slove « nombreux » sa namiesto stredného bodu použije tzv. Formulation inclusive fléchie (jedná sa spôsob, ktorým slovo vyskloňujete akoby dvakrát) :

  • Ex. J'ai de nombreuses et nombreux collègues qui participent à la réunion. Dá sa ešte využiť aj varianta : Nombre de mes collègues participent à la réunion. 
  • Ex. Merci à tous et à toutes d'être à leurs côtés. (Už som to, ale videla napísané aj pomocou stredného bodu : tou·tes, moc sa to neodporúča. Dochádza k deformácii slova.) 

To isté platí pre slová zakončené na -eur. 

  • Félicitations aux joueurs et aux joueuses pour ce superbe tournoi. 
  • Les directeurs et directrices de l'entreprise sont en séminaire. ❓Dúfam, že bol článok aspoň troška prínosný. Daj mi vedieť do komentára pod príspevok na FB, IG či sa s inkluzívnym písaním stretávaš. Prípadne, aký máš na jeho používanie názor? ❓

Najnovšie články

Prečítaj si ako prvý*á, čo mám nové

Poď si potrénovať francúzštinu v spojitosti s Journée Internationale des Droits des Femmes, ktorý sme si pripomenuli 8.marca a pozri sa bližšie na významné ženy francúzskej histórie. Mám pre teba tri cvičenia v spojení s ženami, ktoré sa zapísali do histórie, najprv tej svetovej a potom špecificky francúzskej.