Français familier. C'est quoi?

26.04.2021

Ako definovať français famiier? Dnes skúsim v krátkosti načrtnúť ako možno rozlíšiť français familier v porovnaní so spisovnou formou jazyka.


[📷] Source Bibofle

Les registres de la langue française. 

Najčastejšie sa rozlišujú tri základné


français courant 

𓁺 klasická, spisovná forma francúzštiny (používaná v škole, na pracovisku)
𓁺 nazývaná taktiež
'langage standard'

français soutenu 

𓁺 prevláda v komplexnejších literárnych a vedeckých dielach, jedná sa o formálny písomny prejav 
𓁺 obsahuje odborné a špecializované názvy/termíny, zložité vetné konštrukcie
 

français familier 

𓁺 stojí mimo spisovného jazyka
𓁺 najčastejšie rozšírená forma v ústnom prejave, v neformálnych situáciach (hovor s kamošmi, blízkymi, s kolegmi v práci) 
𓁺 obsahuje hrubšie výrazy, nadávky, slang, verlan, hovorové výrazy, ktoré ťažko dohľadať v slovníku


Hodím sem príklad aby to bolo ešte viac jasnejšie :

𓁺 Thomas a eu un accident avec sa voiture. >> courant
𓁺 Thomas s'est planté avec sa caisse ! 
>> familier
𓁺 Thomas a été victime d'un sérieux accident à bord de son véhicule. 
>> soutenu

français familier

Jej definícia, každopádne, nie je úplne jasne určená. Niektorí lingvisti ju považujú za súčasť štandardnej formy francúzštiny (francais courant), s tým, že je o dosť 'slobodnejšia', keďže úplne nerešpektuje pravidlá gramatiky. Je označovaná medzi inými aj termínmi ako relâché, spontané, ordinaire (*podľa lingvistky Marina Yaguello).

Un mot, une expression... « Qu'on emploie dans la conversation courante, et même par écrit, mais qu'on évite dans les relations officielles et les ouvrages de style soutenu. »

Jedna z možných definícii (slovník Petit Robert en ligne).


V budúcom článku sa zameriam na konkrétne príklady hovorovej francúzštiny a jej prejavy z hľadiska lexika, výslovnosti a syntaxu. Zamyslenie na záver:


❓Skús si tipnúť, ktorý z registrov používajú títo dvaja páni na obrázku❓

A čo môžeš na základe tohto obrázka vyvodiť

Najnovšie články

Prečítaj si ako prvý*á, čo mám nové

Poď si potrénovať francúzštinu v spojitosti s Journée Internationale des Droits des Femmes, ktorý sme si pripomenuli 8.marca a pozri sa bližšie na významné ženy francúzskej histórie. Mám pre teba tri cvičenia v spojení s ženami, ktoré sa zapísali do histórie, najprv tej svetovej a potom špecificky francúzskej.