Týmto ohúriš nejedného Francúza

30.09.2023

Nauč sa 5 autentických výrazov, ktoré sa používajú vo Francúzsku každodenne. Z väčšiny ide o hovorové termíny, ktoré sú veľmi obľúbené. Aplikuj ich do konverzácie aj ty a uvidíš, že nejeden miestny z teba ostane paf!


#Chouette

Tento výraz označuje sovu. Ale v hovorovej francúzštine aj niečo úplne iné. 

Čo takto fráza frázu typu: Elle est chouette. Nuž tak napríklad v tomto prípade to nebude znamenať, že ona je sova. Vyjadrí sa tým fakt, že daná osoba je sympatická, pekná. Niekde som našla, že to má pôvod vo výraze faire la chouette & faire la coquette (=robiť koketu).

Časom sa to rozšírilo aj na neživotné pods.mená. No a dnes to Francúzi radi používajú na označenie všetkého, čo je nejakým spôsobom super! Prekladá sa to podľa kontextu prídavnými menami skvelý, super, príjemný, pekný…

C'est une chouette idée. 👉🏻  Je to skvelý nápad.

Ta nouvelle robe est très chouette! 👉🏻 Tvoje nové šaty sú veľmi pekné.


🐡 Ďalší spôsob použitia je na znak spokojnosti, napríklad pri oznámení dobrej správy.

Ta maman : On va à la plage ce samedi. Toi: Chouette ! 

👉🏻 Tvoja mamka: Túto sobotu pôjdeme na pláž. Ty: Super!

#Grave

Príslovka très sa vo francúzštine používa na stupňovanie prídavného mena:

Elle est très passionnée. 👉🏻 Je velmi nadšená.

Každopádne Francúzi radi používajú synonymá a práve très často nahrádzajú hovorovejším grave. Takže ak chceš parlovať viac ako rodený*á Francúz*ka, môžeš vyskúšať tento tip. Nahrať tres hovorovejším grave.

Il est grave beau! 👉🏻 Je veľmi pekný.

Elle est grave belle! 👉🏻 Je veľmi pekná.

Slovo grave nám teda vystupňuje danú realitu. Niečo je veľké, mega, super skvelé:

T'as grave de la chance ! 👉🏻 Máš veľké šťastie.

#Tu gères

Sloveso gérer znamená riadiť, zvládnuť, vyriešiť (gérer une situation, gérer un commerce...)


Mám pre teba ďalšie 2 spôsoby ako to Francúzi používajú v každodennom živote:

🐡 Tento výraz aplikuj, keď chceš niekoho ocen (za jeho prácu, niečim ťa potešil atď.)

Tu as déjà acheté des billets? ... Ah merci, tu gères ! 👉🏻 Už si kúpil lístky? Ah ďakujem, si super!

🐡 Alebo znova pozitívne. Ale troška inak. Možno to daný človek neurobil/nezariadil najlepšie, ale proste sa s tým vedel nejako popasovať. Ty to oceňuješ, chceš dať najavo svoju podporu.

Tu l'a aidé ? Non, j'étais pas là. Il a géré tout seul. 

👉🏻 Pomohol si mu? Nie, nebol som tam. Poradil si sám.

📌 syn. v spisovnej francúzštine: se débrouiller, s'en sortir très bien

#T'es chaud ?

Chceš niekoho niekam pozvať? Tento hovorový výraz použi presne v tomto kontexte.

Et si on va voir Iniko en concert ensemble. T'es chaud ? 

👉🏻 A čo keby sme šli na koncert Iniko spoločne. Chceš ? 

On se fait un film se soir. T'es chaud ? 👉🏻 Pustíme si dnes večer film. Láka ťa to ?

📌syn. v spisovnej francúzštine: Ça t'intéresse? Tu veux y aller?

#On se tient au jus 

Použiješ v prípade, keď chceš niekoho informovať o ďalších udalostiach. Predstav si, že ešte nevieš, či prídeš na dohodnuté rendez-vous, o koľkej presne dorazíš, prípadne akékoľvek ďalšie info, ktoré chceš komunikovať neskôr podľa toho ako sa situácia vyvinie. 

Alors on se tient au jus? Ça marche ! 👉🏻 Dáme si teda vedieť? Jasne.

Je te tiens au jus. 👉🏻 Dám ti vedieť.

Je te laisse voir avec lui et tu me tiens au jus. 👉🏻 Nechám ťa sa ho spýtať a daj mi vedieť. 

📌 syn. se tenir au courant, tenir informé


Tak čo vyskúšaš?☺️